Jornada tècnica de Venda de proximitat de productes agroalimentaris a Vallfogona de Balaguer

Venda de proximitat de productes agroalimentaris Jornada tècnica Vallfogona de Balaguer

dimarts 30 de maig de 2023

Presentació

La jornada pretén oferir un coneixement bàsic sobre el sistema de venda de proximitat, tant de venda directa com en circuit curt, ja que en els últims anys s’està posicionant com a eina útil per millorar la viabilitat econòmica del camp català en tota la seva extensió i complexitat i, per tant, per incrementar el desenvolupament socioeconòmic de les zones rurals. La Guia per a la venda de proximitat dels productes agroalimentaris i agraris respon a la demanda creixent dels productors agraris que es dediquen a la venda de proximitat de tenir una eina d’aplicació de la normativa higienicosanitària. La Federació d’Empresaris Productors de Venda de Proximitat de Catalunya aglutina les associacions de cada provincia, per tal de coordinar les actuacions i els projectes d’interès per als productors adherits a la venda de proximitat en tot el territori català.