Les gelades d'abril aturen parcialment les cooperatives

Via: Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC

L’abril d’aquest any 2022 es recordarà al camp català per una gelada històrica a les comarques de Lleida i Terres de l’Ebre, amb temperatures extremadament baixes i persistents durant moltes hores que no són gens habituals a la primavera.

És una catàstrofe similar a les gelades de 1991 i amb repercussions greus en les collites de fruita i ametlla

Es tracta d’una catàstrofe semblant a les gelades de 1991. Les pèrdues són del 66% en la producció de fruita de pinyol, del 50% en l’ametlla i un percentatge menor -sobre el 25%- en la fruita de llavor.

Des de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), s’han impulsat un seguit de mesures consensuades en diverses trobades amb les cooperatives afectades.

En primer lloc, es va sol·licitar una valoració dels danys correcta i ràpida per part d’Agroseguro, la qual cosa ha representat un total de 109 milions d’euros d’indemnitzacions per als productors. La FCAC també ha aconseguit que aquest sinistre no es tingui en compte a l’hora d’establir penalitzacions a les properes renovacions de les pòlisses d’assegurança.

Per als agricultors afectats, s’ha assolit una línia d’ajut amb un pressupost de 32 milions d’euros. S’hi han presentat 2.015 sol·licituds, tot i que la resolució final es trobarà per sota dels 2.000 expedients.

D’altra banda, tenint en compte que la FCAC va valorar les pèrdues en més de 420 milions d’euros quant al volum de facturació, en l’àmbit empresarial, es va demanar que els expedients de regulació d’ocupació derivats dels danys produïts per aquestes gelades tinguessin la consideració de situació de força major. A final de setembre ja hi havia 23 expedients que afectaven un total de 230 treballadors.

Finalment, en el marc de múltiples reunions amb el Departament d’Acció Climàtica i el Ministeri d’Agricultura, s’han sol·licitat ajuts directes per les cooperatives que ja s’han concretat a diferents convocatòries.

El Ministeri d’Agricultura va obrir una línia d’ajut per a les OPFH amb un pressupost de 12 milions d’euros per al conjunt de l’Estat espanyol, dels quals s’espera que arribin 5,6 milions a les 33 OPFH catalanes que ho van sol·licitar. La petita reducció en relació amb la previsió de 6 milions d’euros que s’havien anunciat pel propi Ministeri és deguda a la major demanda del conjunt del sector.

El Departament d’Acció Climàtica ha obert tres línies d’ajut a les quals es poden acollir les cooperatives amb un pressupost de 8 milions d’euros. La primera convocatòria és específica per a les empreses més perjudicades en fruita de pinyol. N’hi haurà dues més al 2023 adreçades a les produccions de fruita de llavor i ametlla i a les OPFH.

A més, la FCAC està sol·licitant a la Generalitat que demani un ajut d’estat per a les cooperatives afectades.

En definitiva, la FCAC valora positivament la reacció de les Administracions -encara que es demanava més intensitat en els ajuts-, ja que permetrà pal·liar parcialment els danys a explotacions i cooperatives arran d’incidències climatològiques excepcionals propiciades pel canvi climàtic.