ES CONSTITUEIX LA FEDERACIÓ D'EMPRESARIS PRODUCTORS DE VENDA DE PROXIMITAT DE CATALUNYA

Reunits en assambleu general telemàticament el 22 de febrer de 2021: 

 • Per l’Associació de Productors de Venda de Proximitat de Catalunya, el Sr. Jordi CapdevilaCebollero, major d’edat amb DNI 43725336J, amb domicili al C/ Torre Sargaire s/n,  25100Almacelles (Lleida), en càrrec de president.
 • Per l’Associació d’Empresaris Productors de Venda de Proximitat de la Província de Lleida, elSr. Llorenç Llop Manuel, major d’edat amb DNI 43723514P, amb domicili a Av. 11 de setembre6, 25337 Bellcaire d'Urgell (Lleida), en càrrec de president. El Sr. Jordi Moré Prim, major d’edatamb DNI 47685302T, domicili a Lleida, en càrrec d’associat.
 • Per l’Associació d’Empresaris Productors de Venda de Proximitat de la Província de Tarragona,el Sr. Roger Catà Plana, major d’edat amb DNI 39918167B, domicili al c/ Santiago Rusiñol 1,43760 El Morell (Tarragona), en càrrec de president. El Sr. Vicenç Ferré Marató, major d’edatamb DNI 47763609S, domicili a Tarragona, en càrrec de tresorer.
 • Per l’Associació d’Empresaris Productors de Venda de Proximitat de la Província de Girona, elSr. Pere Rubirola Vila, major d’edat amb DNI 77901881F, domicili a Mas Vilallonga s/n, bústia78, 17457 Riudellots de la Selva (Girona) en càrrec de president.
 • Per l’Associació d’Empresaris Productors de Venda de Proximitat de la Província de Barcelona,el Sr. Antonio Roig Pañella, major d’edat amb DNI 52917182R, domicili al c/ Salamanca 24, 3r4ª 2, 08850 Gavà (Barcelona), en càrrec de president.

S'acorda:

 1. Es constituir l’entitat denominada Federació d’Empresaris Productors de Venda deProximitat de Catalunya
 2. S’aproven els estatuts pels quals s’ha de regir.
 3. S’elegeix la Junta Directiva amb la composició següent:
 • Llorenç Llop Manuel, president
 • Roger Catà Plana, vicepresident primer
 • Jordi Capdevila Cebollero, vicepresident segon
 • Antonio Roig Pañella, vicepresident tercer
 • Pere Rubirola Vila, vicepresident quart
 • Vicenç Ferré Morató, secretari
 • Jordi Moré Prim, tresorer